תרבות ופנאי:פעילויות העשרה l חגים l סמינר l תזמורת

 

תרבות ופנאי

 
חיי התרבות בכפר משלימים ומאזנים את ההיבט היצרני שמתבטא בעבודה ובמלאכה. חיי התרבות מעודדים אותנו ליצור קשרים עם זולתנו. בעזרתם אנו עשויים להתפתח, כשאנו מתנסים ביצירתיות, משחק, תנועה, צבע, וצליל, מרחיבים את עולם המושגים שלנו ורוכשים ידע.
בכפר יש חיי תרבות עשירים ומגוונים, שמשתתפים בהם כל חברי הקהילה. אנו משתדלים להרבות ביצירה פעילה של תרבות, ולמעט בצריכה סבילה שלה. הביטוי לכך הוא בתכנית פעילויות העשרה בערבים ובדרך שאנו חוגגגים את החגים.
דוגמאות לעבודות שנעשו במסגרת לימודי החורף על הנסיך הקטן ניתן למצוא כאן.


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן