תרפיות:אוריתמיה מרפאת l תרפיה באומנות l עיסוי ריתמי l רכיבה טיפולית l עיצוב דיבור l מוסיקה

 

אוריתמיה מרפאת

האוריתמייה המרפאת היא סוג של טיפול בתנועה. היא חלק אינטגרלי מן הרפואה האנתרופוסופית, שנוסדה ע"י הרופאה ד"ר איטה וגמן וד"ר רודולף שטיינר. היסודות הבסיסיים של האוריתמייה המרפאת הם יסודות השפה המבוטאים בתנועה (תנועות, עיצורים) ויסודות המוסיקה (טונים, מרווחים). ביסודות אלה נעשה שימוש ספציפי לפי הדיאגנוזה והמטרות הטיפוליות. דינמיקת העיצוב, הנוצרת בעת שאנו שומעים ומפיקים צלילי דיבור וטונים מוסיקליים, משתנה באוריתמייה המרפאת ומתבטאת על-ידי תנועות האדם השלם, במיוחד תנועות הזרועות והרגליים, כך היא הופכת לכוח מרפא. לכל תנועה של צליל דיבור יש קשר מסוים לתהליכים המתרחשים בגוף. האוריתמייה המרפאת מעצבת, מכניסה סדר ומווסתת את הדינמיקה של משחק הגומלין בין תהליכים רוחניים, נפשיים וגופניים באורגניזם כולו, בתפקודם של איברים בודדים ובמערכות איברים ספציפיות.

מטרת האוריתמיה המרפאת היא להמריץ, לחזק ולווסת את הדינמיקה של התפקודים הבריאים של הגוף האנושי, כדילפעול כנגד תפקודים לקויים קיימים אשר הובילו למחלה כרונית או אקוטית, או שבלא תיקון יובילו להיווצרות הפרעות חולניות. את זאת עושה האוריתמייה המרפאת באמצעות תרגילי תנועה (אקטיביים או פסיביים) הולמים.


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן